Welkom op het besloten gedeelte.

 


Wie krijgt u aan de telefoon?

De telefoon wordt aangenomen door een triagist. Deze speciaal opgeleide doktersassistent(e), verpleegkundige of medische student bespreekt met u de gezondheidsklachten en noteert uw gegevens. Samen met u bepaalt de triagist welke zorg er ingezet moet worden of dat er volstaan kan worden met een advies..

Welke gegevens van u zijn nodig?

 • De geboortedatum, naam en adres van de patiënt, waarvoor gebeld wordt
 • Het telefoonnummer en de locatie van waar u belt
 • Uw verzekeringsgegevens (zorgverzekeraar/polis nummer/Burgerservicenummer)
 • De naam van de eigen huisarts
 • De medische voorgeschiedenis
 • Het medicijngebruik
 • En wanneer u de post bezoekt, een geldig legitimatiebewijs

 

De eerste keer dat u contact opneemt met de Huisartsen-Spoedpost, neemt het gesprek wat meer tijd in beslag. Indien u erg lang moet wachten voordat u contact met ons krijgt, belt u dan op een later tijdstip terug. Is er sprake van een mogelijk levensbedreigende situatie, druk dan keuzetoets 1 (<spoed>) in na het bellen van ons telefoonnummer 023-224 25 26. In noodgevallen krijgt uw zorgvraag altijd voorrang op alle andere vragen.

Wanneer komt de huisarts naar u toe?

Indien een bezoek aan de Huisartsen-Spoedpost medisch gezien niet verantwoord is, wordt met u een huisbezoek afgesproken. In de speciale dienstauto met chauffeur staat de huisarts in verbinding met de Spoedpost en de 112 centrale. De chauffeur is opgeleid tot visite-assistent en zal de huisarts in voorkomende gevallen assisteren bij medisch technische handelingen.

Bezoek aan de Huisartsen-Spoedpost

Als de triage-assistent telefonisch met u een afspraak maakt voor een bezoek aan de Huisartsen-Spoedpost in Haarlem Noord of Haarlem Zuid, dient u zelf voor vervoer te zorgen. Bij de Spoedpost aangekomen meldt u zich bij de receptiebalie. Hebben uw klachten zich na het telefonisch contact verergerd, meldt dit dan meteen! In de overige gevallen wordt u gevraagd in de wachtruimte plaats te nemen. De huisarts of een doktersassistent(e) komt u ophalen. Het kan zijn dat het door onverwachte spoedgevallen, erg druk is. Dan kan het enige tijd duren voordat u aan de beurt bent. Ook kunnen patiënten die later zijn gekomen, eerder dan u worden geholpen omdat dit medisch gezien noodzakelijk is. De tijd, die met u afgesproken is voor het consult, is dus een richttijd. Verder zitten er ook patiënten in de wachtkamer voor de SEH van het ziekenhuis

De rekening

Wat kost een bezoek aan de Huisartsen-Spoedpost?

Tarieven
Per 1 juli 2019 gelden bij Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland de onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Er bestaan 3 tarieven::

 • Consult:                  € 122,97
 • Visite                      € 184,46
 • Telefonisch consult   €  25,00

Bent u verzekerd dan vergoedt uw zorgverzekeraar uw contact met de Huisartsenpost. Indien u niet verzekerd bent zijn de kosten voor uw eigen rekening.

WAT ZIT ER IN HET BASISPAKKET VAN DE ZORGVERZEKERING?

• Ziekenhuisverblijf;

• Geneeskundige zorg, hieronder valt zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen;

• Geneesmiddelen (niet alle);

• Hulpmiddelen;

• Ziekenvervoer.

Verplicht eigen risico

Het wettelijk verplicht eigen risico van uw zorgverzekering is vastgesteld op € 385,00 per jaar, voor personen vanaf 18 jaar en ouder. Volwassenen betalen echter geen eigen risico over de behandelingen, consulten en visites van de huisarts. Maar als de huisarts medicijnen voorschrijft of elders aanvullend onderzoek laat verrichten(zoals bloedonderzoek,kweken, röntgen- en echo-onderzoek) wordt dit wel verrekend met uw eigen risico.

 

 

 

 

 

Kan ik zonder afspraak naar de huisartsenpost?

Nee, u moet altijd eerst bellen, uitgezonderd ernstige letsels of medische noodsituaties. Aarzel dan niet om 112 te bellen! . Het is dus niet de bedoeling dat u zonder afspraak de Spoedpost binnenloopt. Dit kan leiden tot (te) lange wachttijden voor andere patiënten en uzelf. De triagist zal u -na een niet geplande binnenkomst- vragen wat het probleem is. Is er geen sprake van een noodsituatie dan zijn er twee mogelijkheden: is uw gezondheidsklacht spoedeisend, dan krijgt u een afspraak op een later tijdstip, indien het niet dringend is dan krijgt u een advies en wordt uw huisartspraktijk op de hoogte gesteld dat u met uw niet-spoedeisende hulpvraag naar de eigen huisarts bent terugverwezen.

Wanneer moet ik 112 bellen?

Als u denkt dat u - of iemand in uw omgeving – in een levensbedreigende situatie verkeert bel dan direct  het alarmnummer 112 voor eerste hulp van de ambulance. Dit geldt natuurlijk ook voor (ernstige) ongevallen.

Wanneer bel ik met de Huisartsen-Spoedpost?

De Huisartsen-Spoedpost is er uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg. U kunt terecht met gezondheidsproblemen en vragen die écht niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Voor niet-spoedeisende hulpvragen belt u altijd op de volgende werkdag gewoon naar uw eigen huisartsenpraktijk.

 

Word ik altijd direct geholpen?

Als met u een afspraak gemaakt is op de Huisartsen-Spoedpost, proberen we u op het afgesproken tijdstip te helpen. Het kan voorkomen dat een eerdere afspraak met een patiënt uitloopt. Ook kan het gebeuren dat iemand die later in de wachtkamer op de Spoedpost binnenkomt toch eerder geholpen wordt. Er is dan sprake van medische spoed, een ernstiger spoedgeval gaat uiteraard voor. De doktersassistent kan meestal wel inschatten wat de wachttijd is. In de wachtkamer van onze Spoedpost zitten ook patiënten voor de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

 

Waarom kan ik alleen bellen voor spoedeisende huisartsenzorg?

De Huisartsen-Spoedpost is er uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg. Wij helpen u graag voor gezondheidsklachten die om medische redenen- direct, binnen enkele uren of dezelfde dag beoordeeld moeten worden.Soms verwijzen wij al direct naar de specialist in het ziekenhuis of sturen wij een ambulance. Het gaat dus om vragen en problemen die écht niet tot de volgende
werkdag van uw eigen huisarts kunnen wachten. ’s Avonds, ’s nachts, in het weekend en op de feestdagen is er een beperkte bezetting. Op de Spoedpost wisselen de huisartsen uit de regio elkaar af in zware diensten, naast hun gewone werkdag.

 

Welke woonplaatsen horen bij het werkgebied van de Spoedpost?

Aerdenhout,Bentveld,Bloemendaal,Bennebroek,Driehuis,Haarlem,Heemstede,Overveen,Spaarndam,Santpoort-Zuid,Santpoort-Noord,Velsen-Zuid,Velserbroek,Vogelenzang en IJmuiden.

Ik ben het niet eens met de hoogte van de rekening.

Aan de hoogte van de rekening in rekening gebrachte tarieven kan de Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland niets veranderen. Deze tarieven voor spoedeisende huisartsenzorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. 

Wie betaalt de kosten van mijn bezoek op de Huisartsen-Spoedpost?

Uw zorgverzekeraar zal het bezoek aan de Huisartsen-Spoedpost vergoeden vanuit de basis-zorgverzekering, zo ook huisbezoek en telefonisch advies.
Advies en behandeling gaan niet af van uw eigen risico, wel de eventuele kosten van aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, kweken, röntgen- of echo-onderzoek.. Wanneer u wordt doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis zal altijd verrekend worden met uw eigen risico. Buitenlandse toeristen en patiënten die niet kunnen aantonen dat zij verzekerd zijn, dienen direct op de Spoedpost te betalen. Deze patiënten kunnen de kosten achteraf zelf declareren bij hun zorgverzekeraar.

Met wie komt de huisarts op visite?

De huisarts doet visite in de visite-auto van de Huisartsen-Spoedpost samen met een chauffeur. Deze chauffeur is opgeleid om de huisarts te assisteren tijdens de visite. Zo kan hij/zij de suikerwaarde en zuurstofgehalte in het bloed en de koorts meten, assisteren bij het inbrengen van een katheter en het geven van medicatie.

Wat is een huisarts in opleiding?

Een huisarts in opleiding (ook wel aios genoemd) is een arts die de basisopleiding geneeskunde heeft afgerond en de 3 jarige vervolgopleiding huisartsgeneeskunde doet. Vaak hebben ze daarvoor al extra werkervaring als arts-assistent in het ziekenhuis. Deze huisarts in opleiding werkt onder supervisie van een huisarts. Soms zullen zij samen een patiënt zien, soms zal de
huisarts in opleiding alleen patiënten zien. Dit is afhankelijk van de fase van de opleiding.

Mag ik vragen om door een mannelijke of vrouwelijke huisarts gezien te worden?

Wanneer u om speciale en voor ons invoelbare redenen liever door een man of  vrouw wilt worden behandeld, proberen we daarmee rekening te houden. Maar u kunt
het dit niet van ons eisen, zeker niet in spoedgevallen. De Huisartsen-Spoedpost wordt bemand door een beperkt aantal huisartsen. Het komt ook geregeld voor dat er alleen maar mannen of vrouwen in dienst zijn. Wanneer de huisarts van uw voorkeur wel beschikbaar is, kan uw verzoek de wachttijd verlengen.

Wat is een triagist?

 DE TRIAGIST OP DE HUISARTSEN-SPOEDPOST HEEFT EEN BELANGRIJKE FUNCTIE.

Zij (of hij) is een speciaal opgeleide doktersassistent(e), verpleegkundige of medisch student die u als eerste (zowel telefonisch als aan de balie) te woord zal staan. Daarbij zal hij/zij door middel van een aantal gerichte vragen trachten te beoordelen óf en wanneer u een huisarts nodig heeft. Word s.v.p. niet ongeduldig boos als de triagist  doorvraagt; de enige reden waarom
de triagist dit doet is om zo goed mogelijk te bepalen welke hulp voor u het beste is. Moet er een ambulance of huisarts langskomen?
Moet u direct naar de medisch specialist in het ziekenhuis? Moet u direct of pas later op het spreekuur van de huisarts komen? Of is er alleen telefonisch advies of geruststelling nodig?.

Van tevoren nadenken over de volgende vragen kan u helpen om zo goed mogelijk te kunnen antwoorden op de vragen die de triagist zal stellen:

 • Wat is uw klacht of probleem?
 • Sinds wanneer speelt dit probleem?
 • Wat zijn de verschijnselen?
 • Wat voor last heeft u ervan?
 • Welke medicijnen gebruikt u en is hiermee misschien een samenhang?

Daarnaast heeft de triagist nog een aantal andere taken:

 • Het geven van (telefonisch) advies.
 • Het maken van recepten.
 • Eenvoudig laboratoriumonderzoek (zoals urineonderzoek).
 • Het geven van injecties.
 • Het verbinden van wonden.
 • Het assisteren van de huisarts.


Het advies van de triagist wordt ALTIJD door de arts gecontroleerd. Blijkt daarbij dat de arts nog aanvullende vragen heeft en/of het niet eens is met dit advies, wordt de patiënt hierover teruggebeld.

De triagist is voor haar taken opgeleid en heeft geheimhoudingsplicht.

 

 

 

 

 

Huisartsen Spoedpost

HAARLEM

Copyright © 2019 SSZK-Spoedpost - All rights reserved.

 

­